Rijnbout - Rijnboutt - Reinboud

 

Home
Wapen
Naam
Herkomst

 

 

Naam: De familienaam is van oorsprong 'n Germaanse vrnaam: Reginbald, waarvan regin- oorspronkelijk 'raad' betekent, maar in namen later de versterkende betekenis van 'sterk, zr ' kreeg; -bald (-bold, boud) betekend 'dapper, moedig '. Oorspronkelijk zal de betekenis dus geweest zijn: (stout-)moedige raadgever, later: 'de zr stoutmoedige'. Daar deze naam dus een z.g. 'patronymicum'of vadersnaam is, kunnen er verschillende families voorkomen met dezelfde achternaam. We zien dat dan ook al uit de middeleeuwen in hl het Frankische rijk; in Vlaanderen, Baden-Baden, Beieren, Hannover en de streek ten zuiden van keulen.